Snorking

Snorking er lyder som oppstår under søvn fordi lufttilgangen reduseres når vi sover. Når man sover slapper musklene i svelget mer av, og det vil ved innpust bli økt trykk pga passasjen blir trangere. Dette kan medføre at de ulike delene i de øvre luftveiene begynner å vibrere og gi snorkelyder.

Snorking er av hyppig forekomst i befolkningen. Det kan være flere årsaker til snorking :

  • tett nese pga bihuleplager, allergi ,forkjølelse, skjevhet i neseskilleveggen eller polypper.
  • forstørrede mandler hos barn
  • høyt alkoholinntak
  • overvekt
  • røyking
  • sovetabletter
  • soving på ryggen
  • overbitt eller liten underkjeve kan medføre at tungen glir bak i svelget.

Er man plaget med snorking, bør man kontakt sin fastlege eller øre-nese-hals lege for utredning.
Høylytt snorking kan behandles med snorkeskinne, kirurgi eller vektnedgang. Vi kan være behjelpelig med å lage snorkeskinner her på klinikken. Se avsnitt snorkeskinner/ søvnapnéskinner under.

Søvnapné

Obstruktiv søvnapné ( OSA) forekommer hos 1 av 6 voksne personer i Norge. Personer med OSA er som regel også snorkere. De kan oppleve hundrevis av tilfeller med pustestans (apnéer ) hver natt uten å selv registrere det. Svelgemuskulatur og tunge sovner inn under søvnen, og blokkerer luftveiene for luftpassasje. Dette medfører pustestopp. I denne perioden som kan vare lengre enn 1 minutt, reduseres oksygennivået i blodet.

Hjernen reagerer da med å sende ut vekkesignaler for ikke å kveles. Pustingen fortsetter igjen med gjesping etter luft, og dermed oppstår svært høylytte snorkelyder og man våkner ofte selv opp.
De gjentatte vekkereaksjonene fører til en ikke-restituerende søvn og helseproblemer relatert til denne tilstanden.
Om morgenen våkner pasientene trette og ikke-uthvilte, plaget av dagtretthet og konsentrasjonsmangel, noe som kan føre til farlige mikrosøvn under kjøring.
Følgende av ubehandlet søvnapné kan ellers være høyt blodtrykk, hjerteinfarkt eller slag.

OSA finnes hos begge kjønn i alle aldre. Men det er vanligere hos menn, røykere, overvektige og eldre. Personer med hjerte/ karsykdommer, lavt stoffskifte og diabetes type 2 har i tillegg økt risiko for å utvikle OSA.

Mistenker du at du lider av obstruktiv søvnapné, bør du utredes hos en øre- nese- halslege. Hvis du lider av lett til moderat søvnapné, kan vi lage en søvnapné skinne her på klinikken etter at du er utredet hos ØNH- legen. Lider du av alvorlig OSA, er det nødvendig med en pustemaskin. ( CPAP maskin)

 

Søvnapnéskinne/ snorkeskinne

En søvnapnéskinne består av en plastgom som er tilpasset overkjeven og underkjeven ( se bildet over) Skinnen fungerer ved at den skyver underkjeven fremover og trekker med seg tungen til en relativt stabil fremskutt posisjon. Dette vil åpne opp luftpassasjen og stabilisere volumet i de øvre luftveiene gjennom natten.

Søvnapnéskinnebehandling er godt undersøkt i vitenskaplige studier og viser god effekt mot både snorking og pustestopp. For de som lider av søvnapné, bør resultatet av behandlingen kontrolleres med ny søvnregistering mens man sover med skinnen.

Søvapnéskinnen bør tilpasses av spesialutdannede tannleger med kompetanse innen søvnmedisin. De foretar beregninger og avstøpninger av kjeven for fremstilling av en tilpasset skinne. På Lille Grensen Tannklinikk er tannlege Eva Marie Ross og tannlege Carl Larsen sertifisert til dette.